Ramowy rozkład 
           dnia

  7.30  -    8.00 -  Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.

  8.00  -    9.00 -  Zabawy dowolne w kącikach zabaw.

  9.00  -    9.30 -  Śniadanie

  9.30  -  10.00 - Toaleta poranna.

  9.45  -  10.15 - Zabawa ruchowa.

10.15  -  10.45 - Zajęcia planowane zgodne z programem wychowania

                                       przedszkolnego i planem pracy nauczyciela.

10.45  -  12.00 - Spacery, wycieczki, zabawy w sali i na placu zabaw.

12.00  -  12.30 - Przygotowanie do obiadu – mycie rąk, rozkładanie naczyń.

12.30  -  13.00 - Obiad.

13.00  -  13.30 - Sprzątanie po obiedzie, odpoczynek na leżakach

13.30  -  13.45Podwieczorek.

13.30  -  14.30 - Zajęcia dodatkowe.